Taimi Teko

Yhdistyksemme on mukana 4H:n Taimiteko-toimintamallissa


Taimiteossa ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Taimiteossa kompensoidaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret.

Virroille on kesien 2020 ja 2021 aikana istutettu yhteensä 35Ha taimiteko metsää. Metsänistutus on työllistänyt  35nuorta, jonka lisäksi  viisi nuorta on  osallistunut metsittämiseen 4H-yrittäjänä.  Suomen suurin Taimiteko metsä nousee Tuurannevalle, kurjenkylään. 


Lue lisää Taimiteosta, sivuilla myös viime kesänä istuttamassa olleiden nuorten kokemuksia: https://www.taimiteko.fi/


Suomen 4H-liiton kuvapankissa kuvia Virtain istutuksista:

4H:n kuvapankki (kuvat.fi)


Maaseudun tulevaisuuden artikkeli  Virtain Taimiteosta:

Kesätyönä metsitys – 4H palkkasi satoja nuoria istuttamaan yli 190 000 tainta eri puolille maata - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus


Kesäreportterimme juttu aiheesta:

Taimiteko Virroilla