Kouluyhteistyö

Silta-hanke kiersi Virtain Yhtenäiskoulun luokissa kertomassa nuorille hankkeen tuomista mahdollisuuksista 4H-yrittäjänä. 

Silta-hanke mukana koulun retkellä Yrityskylään.

Silta-hanke koululla pitämässä Yrittäjyyskasvatus-tunteja.