Silta, nuorten yrittäjyyshanke

Hankkeen pääasiallinen tavoite on tarjota konkreettinen tila, jossa yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten on helppoa päästä harjoittelemaan yrittäjänä toimimisen asioita, tila sitoo lukuisat yrittäjyyteen liittyvät asiat saman katon alle, jolloin kynnys osallistua toimintaan on matala. Tilaa käytetään nuorten harjoitusyritysten koulutuksiin, harjoituksiin ja ohjaukseen. Tilassa on saatavilla yritysohjausta niin hanketyöntekijän kuin Virtain 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan toimesta, lisäksi Virtain kaupungin yrityskoordinaattori on käytettävissä. Paikkakunnan yrittäjien tuki on keskeisessä asemassa, kun nuorille yrittäjille haetaan yrityskummeja, sekä eri teemojen kouluttajina hankeaikana. Tilan tarkoitus on toimia harjoitusyrityksien hallinnoinnin tukena, siellä on tarvittavat laitteet (tietokoneita, netti, tulostin jne) jolloin esimerkiksi markkinoinnin toteuttaminen nuoren yritykselle helpottuu. Tilassa järjestetään koulutuksia ja verkostotapaamisia, sekä yritystuotteiden POP UP- myyntitoimintaa, jossa on nuorten harjoitusyrittäjien konkreettisia tuotteita myynnissä. Pääasiassa tilan tarkoitus on tuoda harjoitusyritykset yhteen, helppona siltana koulutuksiin ja ohjaukseen sekä verkostoitumiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 13-28 -vuotiaat nuoret. Hankkeen aikana aloitettu ohjattu harjoitusyritystoiminta antaa hyvän pohjan yrittäjyyden jatkamiselle, niin sivutoimisena kuin kokoaikaisena yrittäjänä toimimiseen. Tavoitteena on saada nuoriin yrittäjyyskasvatuksen avulla ajatus itsestä yrittäjänä, kannustaa nuorta siihen sekä kehittää heidän työelämäntaitoja, ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja antaa erinomaisia eväitä elämään. Rohkaisemme nuorta kehittämään omia ideoita ja jalostamaan niitä tuotteiksi tai palveluiksi ja ansaitsemaan sillä lisätuloa. Nykyaikana on tavallista, että tulot tulevat useammasta lähteestä, joten on tärkeää saada nuorten tietoon mahdollisuus itsensä työllistämisestä yrittäjänä esimerkiksi opintojen ohessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä tietoisuutta yrittäjänä toimimisen monimuotoisuudesta, eri yritysmuodoista ja niiden vaikutuksesta esimerkiksi opintotukeen tai palkkatuloihin ja verotukseen. Kokeilemme uudenlaisia lyhytkoulutuksia nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitojen edistämiseksi. Heidän harjoitusyrityksiä tukevia ja paikallisten yrittäjien ohjaamina.