Ysit töihin yhdessä                 4H:n kanssa

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Virtain 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on 62 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. Virroilla yhdeksäsluokkalaisa tavataan 4H-yhdistyksen toimesta jopa kolmesti kevään aikana.  Nuorten kanssa käydään läpi heidän toiveita kesätöiden tai 4H-yrittäjyyden suhteen, haetaan työkaluja ja keinoja totetuttaa toiveet. Yhdistyksemme kontaktoi myös paikallisia työnantajia niin yrittäjäyhdistyksen kautta kuin suoraankin.  Nuorten yrittäjyys- ja tulevaisuushanke Linkin toimitilassa nuorten on mahdollista harjoittaa 4H-yrittäjyyttä, saada tukea ja apua työnhaun asioihin, myydä omia tuotteitaan ja verkostoitua paikallisten yrittäjien kanssa. Kesän 2023 aikana Virtain 4H-yhdistys työllistää  nuoria mm. Taimi Teko- metsänistutukseen. 

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Seniori istuu tuolissa ja nuorehko poika juttelee hänelle.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta.

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: 

Niina Virnala, toiminnanjohtaja

Virtain 4H-yhdistys

virrat@4h.fi

044 5440448

Nuori kaupassa töissä.
Mies ostaa nuorelta tytöltä marjoja.
Kaksi apteekkaria miettivät yhdessä.