Hanketoiminta

Yhdistyksemme on toteuttanut 2020-2021 vuosina Leader rahoitteista Silta-hanketta.  Hankkeen pääasiallinen tavoite oli tarjota konkreettinen tila, jossa yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten oli helppoa päästä harjoittelemaan yrittäjänä toimimisen asioita. Tilaa käytettiin nuorten harjoitusyritysten koulutuksiin, harjoituksiin ja ohjaukseen. 

Yhdistyksemme toteuttaa tammikuusta 2022 elokuuhun 2023 Leader rahoitteista Linkki-hanketta.  

Linkki hankkeen keskeisin tavoite on luoda yhdessä yhteistyötahojen ja nuorten kanssa nuorten tulevaisuustaitoja ja paikkakunnan virkeyttä vahvistava malli. Malli, joka kulkee nuoren askeleissa mukana yläkoulun ja toisen asteen ajan, jonka jälkeen hän parhaassa tapauksessa jää paikkakunnalle asumaan ja mahdollisesti yrittäjäksi.

 Tavoitteena jalkauttaa hankkeen toimintoja ja malleja myös muille paikkakunnille.

Toimimme Poko ry:n alueella.