Koulutukset hankkeen aikana

Yrityskurssi

Yrityskurssi

Hygieniaosaamiskurssi

Markkinointikoulutus

Oman osaamisen tähti- työpaja